Bedrijfsscan door VZP Bedrijven

VZP Bedrijven helpt de ondernemer door samen met hem te kijken naar zijn bedrijf en daarbij de risico’s in kaart te brengen.

Hierbij wordt gekeken naar de organisatie, zowel naar de structuur als naar de fiscale organisatie.  Wie zijn de steakholders en overige partijen waarmee de organisatie te maken heeft. In welke branche is men actie en welke regels zijn hier mogelijk van toepassing.

Met  een eenvoudige organisatie-, financiële  en marketinganalyse kijken we naar de risicogevoeligheid van de organisatie.

De uitkomst van deze gratis scan kan dienen als uitgangspunt voor een verdere analyse.  Daarin staan dan aanbevelingen en welke mogelijkheden er zijn om deze verder uit te werken.