Fitale Advies Scan by VZP


Een accountant geeft advies over uw geldzaken, een jurist wijst u op de wet- en regelgeving en een verzekerings- adviseur bekijkt of u goed verzekerd bent. Iedere adviseur heeft zijn eigen expertise, maar wie koppelt al deze adviezen aan uw organisatie? Wie zorgt ervoor dat de kansen en risico’s rondom uw personeel overzichtelijk zijn? Juist, dat doet VZP door middel van De Fitale Advies Scan.

 

VZP staat in het midden van alle adviseurs. Daardoor kan VZP juist wél de koppeling maken tussen alle partners die op het gebied van personeel en arbeid aan uw onderneming verbonden zijn.
De Fitale Advies Scan verbindt alle informatie rondom uw medewerkers met elkaar, waardoor u inzicht krijgt in al uw kansen en risico’s. DE MENS. 
 
Het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie, ook van die van u. Het is belangrijk om te weten waar de kansen en risico’s liggen rondom uw medewerkers. De wet- en regelgeving, sociale gebeurtenissen en omstandigheden op de arbeidsmarkt veranderen namelijk continu. Gelukkig heeft u een netwerk aan adviseurs. Maar is het hierdoor nog wel overzichtelijk? Welke van al deze verschillende adviseurs heeft een totaal overzicht van al deze veranderingen?
De Fitale Advies Scan verbindt alle informatie rondom uw medewerkers met elkaar, waardoor u inzicht krijgt in al uw kansen en risico’s. Voor ieder onderdeel een aparte specialist inschakelen is niet meer nodig. Fitale kijkt zowel van binnenuit als van buitenaf naar uw organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en zorgt ervoor dat de gehele menskant inzichtelijk is. VZP geeft u grip op uw medewerkers en weet welke koers u het beste kunt varen. Want: De mens is het belangrijkste arbeidskapitaal.
Vijf redenen om niet langer te wachten met de adviesscan:
  1. U krijgt inzicht en grip op uw grootste bedrijfskapitaal; DE MENS.
  2. U kunt direct aan de slag met kansen om snel (meer) winst te behalen.
  3. U kunt direct zorgen dat risico’s aangepakt worden.
  4. U krijgt van ons een plan van aanpak dat u verder helpt.
  5. U kunt gebruikmaken van ons netwerk.