Wat is VZP Bedrijven

VZP Bedrijven is er voor u
 

VZP Bedrijven is een jonge organisatie met ruim 20 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening, die staat voor het helpen van ondernemers met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Daarom nemen wij uw onderneming als uitgangspunt. We kijken naar de structuur en naar de doelstellingen van de organisatie en vandaaruit bekijken we alle risico’s. Deze worden in kaart gebracht en van waaruit we gaan werken aan de oplossing. Dit kan door de risico’s te vermijden, reduceren of in het uiterste geval hiervoor een verzekeringsoplossing te zoeken.


Onze werkwijze is voor alle disciplines gelijk:
Fase 1. Inventarisatie van de klantgegevens
Fase 2. Opstellen van een (risico)analyse voor het advies
Fase 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing
Fase 4. Beheren en actueel houden van het advies, begeleiden van de schadeafhandeling/claim.

Wij zijn gespecialiseerd in Zorg en Inkomen voor de werkgever en zijn werknemers.

Denk hierbij aan AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) voor de  ondernemer en verzuimverzekeringen voor de werknemers. 

Ook kunt u ons om een second opinion van uw huidige (verzekerings-) situatie vragen. De kosten van een advies zijn afhankelijk van het dienstenpakket dat u afneemt. U kunt kiezen voor een abonnement of een fee op basis van uren of verrichtingen.