Uitstel handhaving Wet DBA

Uitstel handhaving Wet DBA


De Belastingdienst heeft onlangs naar alle zzp’ers die in het verleden een VAR hadden, een brief gestuurd over de Wet DBA. Wat moet u hiervan weten?

 


Wel of niet in loondienst?
Het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft bij veel opdrachtgevers en zzp’ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Als opdrachtgever bent u namelijk niet meer - zoals bij de VAR - gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als er achteraf sprake blijkt te zijn van loondienst. Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd dat er mogelijk nieuwe criteria komen voor de beoordeling of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit blijkt uit een brief die onlangs door de Belastingdienst is verzonden aan alle zzp’ers die in het verleden een VAR hadden (zo’n 550.000!). Volgens de staatssecretaris gaat het kabinet samen met onder meer de sociale partners deze nieuwe criteria vaststellen. Daarbij wordt onder andere bekeken hoe de criteria ‘gezagsverhouding’ en ‘verplichting tot persoonlijke arbeid’ concreter of anders ingevuld kunnen worden. Doel is om dit voor het nieuwe regeerakkoord te realiseren.
 

Even wachten?
Als gevolg hiervan lijkt het op dit moment weinig zinvol om nieuwe overeenkomsten ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. De toetsing vindt nu immers plaats op basis van de huidige criteria. Als er nieuwe criteria komen, betekent het mogelijk ook dat deze overeenkomsten opnieuw beoordeeld moeten worden.

Uitstel van handhaving. De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Dit betekent dat, indien u als opdrachtgever een zzp’er inhuurt en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, er over de periode tot in ieder geval 1 januari 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen zullen worden opgelegd. De Belastingdienst treedt alleen bij evidente kwaadwillenden op. Het gaat dan om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Tot nu toe is de Belastingdienst (slechts) zeven ‘kwaadwillenden’ op het spoor. Daaruit blijkt dat de Wet DBA alleen in uitzonderlijke (frauduleuze) situaties wordt gehandhaafd. In dat opzicht kunt u als opdrachtgever dus met een gerust hart (blijven) zakendoen met zzp’ers.
    

 

Er komen waarschijnlijk nieuwe criteria voor het begrip ‘dienstbetrekking’. Het voorleggen van een overeenkomst aan de Belastingdienst is daarom nu weinig zinvol.

 

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak of vraag een offerte aan. Wij vertellen u graag nog veel meer over de mogelijkheden. Meer info of een offerte aanvragen >>